Twoja przeglądarka jest przestarzała.

Obróć urządzenie

flip icon
Technika świetlna
Tlon © lug.com.pl
2017-08-24

Technika świetlna

Światło to promieniowanie elektromagnetyczne rejestrowane przez siatkówkę oka. Promieniowanie widzialne obejmuje zakres fal od 380 do 780nm. Światło rozchodzi się w próżni i ośrodkach przezroczystych, takich jak szkło czy woda, natomiast jest pochłaniane lub odbijane od ośrodków takich, jak np. metal. Prędkość rozchodzenia się światła w próżni wynosi około c=300m/s. Ilość energii niesionej przez światło określa się jako natężenie światła, a częstotliwość promieniowania jako barwa.

Technika świetlna to złożona interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Obejmuje zagadnienia wytwarzania światła, modelowania rozsyłu światła w przestrzeni, jak również pomiary światła i jego barwy. Dotyczy obszarów stosowania światła w celach oświetlenia obiektów. Zasadniczo technika świetlna składa się z takich działów: źródła światła, oprawy oświetleniowe, fotometria, kolorymetria i technika oświetlenia.

Elektryczne źródła światła to urządzenia przetwarzające energię elektryczną w promieniowanie widzialne – światło. Ze względu na sposób przemiany energii rozróżnia się podkategorie elektrycznych źródeł światła: temperaturowe (np. żarówki), wyładowcze (np. świetlówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe), temperaturowo-wyładowcze (np. lampy ksenonowe, lampy łukowe), półprzewodnikowe (np. diody LED).

Źródła światła charakteryzują się następującymi parametrami:

•Strumieniem świetlnym – który jest iloczynem strumienia wypromieniowanego o pełnej długości fali i względnej czułości oka dla danej długości fali. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen [lm].
•Skutecznością świetlną – to miara efektywności przemiany energii elektrycznej w świetlną. Jest stosunkiem wysyłanego strumienia do mocy pobieranej przez źródło, a jej jednostka skuteczności to lumen na wat [lm/W].
•Temperaturą barwową światła – określaną przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze.
•Współczynnikiem oddawania barw – wskaźnik oddawania barw wyrażony jest liczbą z przedziału od 0 (dla światła monochromatycznego) do 100 (dla światła białego dziennego). Określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów.