Twoja przeglądarka jest przestarzała.

Obróć urządzenie

flip icon
Rozsył światłości
Tlon © lug.com.pl
2017-08-24

Rozsył światłości

Wielkością opisującą źródło światła jest światłość, która definiowana jest jako kątowa gęstość strumienia świetlnego w danym kierunku. Z matematycznego punku widzenia światłość jest „ilorazem strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła w danym kierunku, w stożku o nieskończenie małym kącie rozwarcia obejmującym ten kierunek, do kąta bryłowego tego stożka”.

Światłość jest wielkością wektorową, tzn. że ten sam punkt świecącej powierzchni może mieć różną światłość w różnych kierunkach. Jednostką światłości jest kandela, która została wprowadzona w 1984 roku do podstawowych jednostek układu SI.

Krzywa rozsyłu światłości

Źródła światła emitują strumień świetlny o różnym natężeniu w zależności od kierunku. Różne wartości strumienia w poszczególnych kierunkach wynikają bezpośrednio z budowy źródła lub kształtu oprawy. Producenci lamp i opraw oświetleniowych przedstawiają rozsył światłości w formie tzw. krzywych rozsyłu światłości.

Aby przedstawić rozsył światła danej oprawy lub źródła światła, wykonywane są pomiary jej światłości w różnych kierunkach. Krzywą rozsyłu światłości zwykle przedstawia się we współrzędnych biegunowych w dwóch płaszczyznach – C0 i C90. Na wykresie światłość podawana jest w kandelach na 1000 lm.

W celu opisania dowolnie złożonego rozsyłu światłości określana jest tzw. bryła fotometryczna światłości. Definiowana jest jako „miejsce geometryczne końców wektorów światłości, wychodzących ze wspólnego bieguna optycznego środka źródła światła”. W taki sposób, za pomocą przestrzennej bryły, można opisać dowolny rozsył światłości i zawrzeć go w komputerowym programie do projektowania oświetlenia. Służą do tego pliki o rozszerzeniu *ldt.

W projektowaniu architektonicznym i wizualizacjach również możemy osiągnąć wierny obraz rozsyłu światła, podpinając do modelu pliki *ies, które mogą być użyte w większości platform do projektowania BIM oraz w najpopularniejszych programach do wizualizacji.

Podsumowując, rozsył światłości jest określany poprzez krzywą rozsyłu, która przedstawia światłość w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez środek optyczny źródła (oprawy) w funkcji kąta oraz bryłę fotometryczną światłości. Jeśli bryła fotometryczna światłości jest bryłą obrotową, to krzywa rozsyłu światłości w pełni odwzorowuje przestrzenny rozsył strumienia świetlnego.